Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor Thermaltake Pacific Temperature Sensor
Thermaltake Pacific Temperature Sensor

Thermaltake Pacific Temperature Sensor

W magazynie
P/N
CL-W151-CU00BL-A
39,99 €
G1/4 thread temperature sensor ensures highly accurate coolant temperature measurement.


Thermaltake Pacific Temperature Sensor

Thermaltake Pacific Temperature Sensor detects coolant temperatures ranging from 0°C to 99°C (32°F -210°F) and displays the value in unit Celsius or Fahrenheit. Featuring temperature warning alert, compatibility with any G1/4 fittings and easy installation, the gadget ensures the liquid cooling system to work within optimal temperature operating ranges and unleashes the performance of your PC.

Tt LCS Certified

Tt LCS Certified is a Thermaltake exclusive certification applied only to products that pass the design and hardcore enthusiasts standards that a true LCS chassis should hold to. The Tt LCS certification was created so that we at Thermaltake can indicate to all power users which chassis have been tested to be best compatible with extreme liquid cooling configurations, ensuring you get the best performance from the best features and fitment.

Celsius /Fahrenheit Temperature Display

The Pacific Temperature Sensor offers temperature readings of which the unit can be switched between Celsius and Fahrenheit, allowing users to easily track the temperature levels of the coolant.

Temperature Warning Alert

The Pacific Temperature Sensor is equipped with Temperature Warning Alert, which continuously senses and sends beeps as an alert when the coolant temperature is rising above the value users have set.


Nickel Plated Copper Base

Featuring a copper base with nickel plating to prevent corrosion and provide exceptional durability, plus its G1/4” threaded fittings compatibility, the Pacific Temperature Sensor is designed to give any liquid cooling system you plan to create a superior performance.

Easy Installation

Coming with easy, user-friendly setup, the Pacific Temperature Sensor allows users to obtain the ultimate performance from their liquid cooled PC by simply connecting the power cable to it.
*Note:
1. Please check your system immediately to prevent any hardware damages when the alert is triggered. The default alarm temperature is 45℃.
2. Please check the melting point or maximum operating temperature of each cooling component before you manually adjust the temperature threshold.


Cautions

Thermaltake recommends the following steps to be taken before using the Pacific series radiators and water blocks

 • To ensure a clean loop, flush and rinse your radiators and water blocks with distilled water prior to use.
 • Do not use tap water or distilled water as your coolant, it may harm your loop and reduce performance.
 • It is strongly recommended to use market proven pre-mix coolant, such as Thermaltake Coolant 1000. It offers great performance while protecting the entire liquid loop from corrosion.
 • Before storing your water cooling components, please clean, rinse and dry. This will ensure a longer lifespan for your components.

Thermaltake recommends the following steps to be taken after completing your water loop setup

 • It is strongly recommended to use market proven pre-mix coolant, such as Thermaltake Coolant 1000. It offers great performance while preventing the entire cooling system – copper, brass, nickel, aluminum, and steel – from corrosion.
 • Fill the reservoir with coolant and cycle the power on and off several times while the pump pushing the coolant into the loop.
 • DO NOT let the pump run dry, when there is no liquid entering the pump turn off your power immediately
 • Fill the reservoir to the top as it will prevent air from going into the pump
 • If necessary tilt the system slightly from side to side to bleed the air out of the loop.
 • Place some paper towels under fittings and joining points to test for leaks.
 • Run the loop with the fill port open for about 24 hours to completely bleed the air out of the loop.

Uwagi

Thermaltake zaleca następujące kroki, które należy podjąć przed użyciem chłodnic i bloków wodnych z serii Pacific:

 • Aby zapewnić czystą pętlę, przed użyciem przepłucz chłodnice i bloki wodne wodą destylowaną.
 • Nie używaj wody z kranu ani wody destylowanej jako chłodziwa, może to uszkodzić pętlę i zmniejszyć wydajność.
 • Zdecydowanie zaleca się stosowanie sprawdzonego na rynku wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego, takiego jak Thermaltake Coolant 1000. Zapewnia on doskonałą wydajność, jednocześnie chroniąc cały obieg cieczy przed korozją.
 • Przed przechowywaniem elementów do chłodzenia wodą należy je wyczyścić, wypłukać i wysuszyć. Zapewni to dłuższą żywotność komponentów.

Thermaltake zaleca następujące kroki, które należy wykonać po zakończeniu konfiguracji pętli wodnej:

 • Zdecydowanie zaleca się stosowanie sprawdzonego na rynku wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego, takiego jak Thermaltake Coolant 1000. Zapewnia on doskonałą wydajność, jednocześnie zapobiegając korozji całego układu chłodzenia – miedzi, mosiądzu, niklu, aluminium i stali.
 • Napełnij zbiornik płynem chłodzącym i kilkakrotnie włączaj i wyłączaj zasilanie, podczas gdy pompa wpycha płyn chłodzący do pętli.
 • NIE pozwól, aby pompa pracowała na sucho, jeśli do pompy nie dostanie się płyn, natychmiast wyłącz zasilanie.
 • Napełnij zbiornik do góry, ponieważ zapobiegnie to przedostawaniu się powietrza do pompy
 • W razie potrzeby lekko przechylić system na boki, aby wypuścić powietrze z pętli.
 • Umieść kilka ręczników papierowych pod łącznikami i punktami łączenia, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
 • Uruchom pętlę z otwartym portem napełniania na około 24 godziny, aby całkowicie usunąć powietrze z pętli.
 • Przed rozpoczęciem należy dokładnie przepłukać system, aby zapobiec przywieraniu chłodziwa lub niepożądanych cząstek do rur, chłodnic i innych elementów chłodzących.
 • Płyn chłodzący może z czasem wyblaknąć.
Więcej informacji
P/N CL-W151-CU00BL-A
Wymiary 35.5 H x 32.7 W x 54 L (mm)
Waga 64 g
Zasilanie wejściowe 0.3W
Connector 4 pin Molex
MATERIAŁ Copper + ABS
Rated Voltage 5V
Gwint G 1/4

User Manual

 • Nazwa pliku
 • Opis
 • Rozmiar
 • Version
 • Release Date
 • Manual
 • Multi-language
 • 2.5 MB
 • 2017-01-23