Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID
Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID

Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID

W magazynie
P/N
CL-W133-CU00BL-A
74,90 € (included VAT)


Pacific RGB G1/4 PETG Tube 16mm OD 12mm ID

Make your system a showcase for all to see with the newest member of Thermaltake Pacific Series – the Pacific RGB G1/4 PETG fitting, specially designed for enthusiasts to meet the needs of setting up a complete but stylish water cooling system. A RGB LED lighting controller is included. With a patented circular 256 multicolored LED light and produced by durable copper, Thermaltake takes every detail seriously.


Pacific RGB G1/4 PETG Fitting Introduction

Tt LCS Certified

Tt LCS Certified is a Thermaltake exclusive certification applied only to products that pass the design and hardcore enthusiasts standards that a true LCS chassis should hold to. The Tt LCS certification was created so that we at Thermaltake can indicate to all power users which chassis have been tested to be best compatible with extreme liquid cooling configurations, ensuring you get the best performance from the best features and fitment.

Patented RGB 256 Colors LED Light

The fitting comes with a special engineered LED light that can maintain color and brightness uniformity. The lighting effect is visible from all directions and adds style to the chassis.
Taiwan Patent: M523966
China Patent: 201620920987.3

RGB LED Lighting Controller – Adjust LED Brightness

Users can adjust the illumination of the lighting into three different phases by pressing the “BRIGHTNESS” button.

Click the icon for function display


RGB LED Lighting Controller – Switch Over Between 7 LED Colors

The “MODE” button allows users to switch to blink function and set a solid color for the lighting. Users can choose from blue, green, red, white, orange, yellow and purple to brighten up their builds.

Click the icon for function display

RGB LED Lighting Controller – Cycle Through a 256 Colors

By simply clicking the “CUSTOMIZE” button, users can start to enjoy their liquid-cooling systems with a multicolored lighting show.

Click the icon for function display

High-Flow and Leak-Free Design

Made in Taiwan, the fitting allows proper connection to G1/4 ports, securing properly to cooling components while providing an even seal around the tubing. The fitting is included two preinstalled O-ring.
For tubes:
- Outer diameter: 5/8” (16 mm)


Remarkable Expansion

Thermaltake offers a full line of Pacific Series components for enthusiasts to build up aesthetically-superior water cooling systems by incorporating externally-modular upgrades for their chassis.
Thermaltake Riing RGB Controller Cable (Optional) – Can connect multiple RGB LED lighting controllers at the same time, and offer users a more flexible way to control their RGB fittings


Cautions

Thermaltake recommends the following steps to be taken before using the Pacific series radiators and water blocks

 • To ensure a clean loop, flush and rinse your radiators and water blocks with distilled water prior to use.
 • Do not use tap water or distilled water as your coolant, it may harm your loop and reduce performance.
 • It is strongly recommended to use market proven pre-mix coolant, such as Thermaltake Coolant 1000. It offers great performance while protecting the entire liquid loop from corrosion.
 • Before storing your water cooling components, please clean, rinse and dry. This will ensure a longer lifespan for your components.

Thermaltake recommends the following steps to be taken after completing your water loop setup

 • It is strongly recommended to use market proven pre-mix coolant, such as Thermaltake Coolant 1000. It offers great performance while preventing the entire cooling system – copper, brass, nickel, aluminum, and steel – from corrosion.
 • Fill the reservoir with coolant and cycle the power on and off several times while the pump pushing the coolant into the loop.
 • DO NOT let the pump run dry, when there is no liquid entering the pump turn off your power immediately
 • Fill the reservoir to the top as it will prevent air from going into the pump
 • If necessary tilt the system slightly from side to side to bleed the air out of the loop.
 • Place some paper towels under fittings and joining points to test for leaks.
 • Run the loop with the fill port open for about 24 hours to completely bleed the air out of the loop.

Uwagi

Thermaltake zaleca następujące kroki, które należy podjąć przed użyciem chłodnic i bloków wodnych z serii Pacific:

 • Aby zapewnić czystą pętlę, przed użyciem przepłucz chłodnice i bloki wodne wodą destylowaną.
 • Nie używaj wody z kranu ani wody destylowanej jako chłodziwa, może to uszkodzić pętlę i zmniejszyć wydajność.
 • Zdecydowanie zaleca się stosowanie sprawdzonego na rynku wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego, takiego jak Thermaltake Coolant 1000. Zapewnia on doskonałą wydajność, jednocześnie chroniąc cały obieg cieczy przed korozją.
 • Przed przechowywaniem elementów do chłodzenia wodą należy je wyczyścić, wypłukać i wysuszyć. Zapewni to dłuższą żywotność komponentów.

Thermaltake zaleca następujące kroki, które należy wykonać po zakończeniu konfiguracji pętli wodnej:

 • Zdecydowanie zaleca się stosowanie sprawdzonego na rynku wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego, takiego jak Thermaltake Coolant 1000. Zapewnia on doskonałą wydajność, jednocześnie zapobiegając korozji całego układu chłodzenia – miedzi, mosiądzu, niklu, aluminium i stali.
 • Napełnij zbiornik płynem chłodzącym i kilkakrotnie włączaj i wyłączaj zasilanie, podczas gdy pompa wpycha płyn chłodzący do pętli.
 • NIE pozwól, aby pompa pracowała na sucho, jeśli do pompy nie dostanie się płyn, natychmiast wyłącz zasilanie.
 • Napełnij zbiornik do góry, ponieważ zapobiegnie to przedostawaniu się powietrza do pompy
 • W razie potrzeby lekko przechylić system na boki, aby wypuścić powietrze z pętli.
 • Umieść kilka ręczników papierowych pod łącznikami i punktami łączenia, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.
 • Uruchom pętlę z otwartym portem napełniania na około 24 godziny, aby całkowicie usunąć powietrze z pętli.
 • Przed rozpoczęciem należy dokładnie przepłukać system, aby zapobiec przywieraniu chłodziwa lub niepożądanych cząstek do rur, chłodnic i innych elementów chłodzących.
 • Płyn chłodzący może z czasem wyblaknąć.
Więcej informacji
P/N CL-W133-CU00BL-A
Wymiary Ø25 x 31.4 H mm
Waga 720g
ZGODNOŚĆ 16mm OD /12mm ID hard tube
MATERIAŁ Copper
Threads G ¼”
Notatka 6 Pack (6 Fittings with 1 LED Controller Box)